OBS:  Alle sykler vi tar inn for videresalg forutsetter at vi kan godkjenne sykkelen for salg i vår forretning; etter en grundig undersøkelse ved vårt verksted.  Slik undersøkelse koster kr 1.490,- og du får en 25-punkts tilstandsrapport på sykkelen, uansett om vi kan ta den inn for videresalg eller ikke.

Vi kan selge sykkelen din for deg:

Sykkelen din stilles ut i butikken vår i Trondheim.
 
Vårt verksted tar en 23-punkt-sjekk og utsteder en tilstandsrapport.
Vi fotograferer sykkelen din, skriver tekst til annonse og lager annonsen som vi setter inn på FINN.NO.  Interesserte kjøpere henvender seg til oss.
 
Våre selgere tar seg av salgsarbeidet og papirarbeidet ved salg.
Det utstedes kontrakt, som privatsalg,  direkte mellom deg og kjøper.
Kunden overfører salgssummen direkte til din konto. (Vi leverer ikke ut sykkelen før du har pengene på din konto).
Ønsker du nærmere info, så send telefonnummeret ditt på e-post til firmapost@bikes-trondheim.no           
      
og  skriv   ”formidlingssalg”    i emnefeltet, så ringer vi tilbake for en uforpliktende samtale og informasjon.

Ofte spurte spørsmål

HVA KOSTER DET?
Oppstartspris:  inklusive tilstandsrapporten og øvrig som er nevnt ovenfor, kr 1.490,-. Da kan sykkelen din stå i butikken vår opptil 1 måned.  
 
 Deretter er prisen kr 625,-  pr mnd. du ønsker å ha sykkelen hos oss, som faktureres forskuddsvis pr måned.
HVOR MYE SKAL BIKES AS HA NÅR BIKES AS SELGER SYKKELEN DIN:

Vårt honorar er  kr 12.500,- av sykkelens salgspris.

HVORDAN FASTSETTES SALGSPRISEN PÅ SYKKELEN?

Dette avtaler vi spesielt med deg.

HVIS DU SELGER SYKKELEN SELV FØR AVTALEMÅNEDEN ER SLUTT?

Da skal Bikes AS ha et avslutningshonorar på  kr 1.250,-.

HVIS DU HENTER UT SYKKELEN FØR AVTALE MÅNEDEN ER SLUTT?
Da skal Bikes AS ha et avslutningshonorar på kr 1.250,-.
 
 Du bestemmer selvfølgelig selv hvor mye du vil legge ut sykkelen for, men Bikes AS vil måtte kunne avslå en avtale om Bikes AS mener prisen settes for høyt i forhold til markedsmulighetene.
 
OBS: Om sykkelen etter vår tekniske kontroll viser seg å være i slik forfatning at vi ikke ønsker å ta den inn for videresalg  må kr 1.490,- uansett betales – og du får en 23-punkts tilstandsrapport på sykkelen din.

Dette er en praktisk, og kan være en rask,  måte å få solgt sykkelen din på.